Giá thể vi sinh dạng sợi

5.000 

Mã: RG-GTS Danh mục: